Contents

Rate this post

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC

Thông tin dự án shop mỹ phẩm:

  • Dự án: Thiết kế shop mỹ phẩm JOLI COSMETICS
  • Chủ đầu tư: Chị Tú
  • Địa chỉ: 1531 Đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai..

Kiến Trúc Cộng thiết kế shop mỹ phẩm joli cosmetic

HÌNH THIẾT KẾ 3D MỸ PHẨM JOLI COSMETIC

Kiến Trúc Cộng thiết kế mặt tiền biển hiệu shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế mặt tiền biển hiệu shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế reception shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế quầy thanh toán shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế kệ trưng bày giữa shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế vách bên phải shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế khu vực tiếp khách shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế shop mỹ phẩm joli cosmetic

Kiến Trúc Cộng thiết kế shop mỹ phẩm joli cosmetic

HÌNH THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ

THIẾT KẾ NỘI THẤT & THI CÔNG SHOP MỸ PHẨM JOLI COSMETIC TẠI BIÊN HOÀ


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện0398.470.080