Contents

Rate this post

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Tổng quan dự án:

Tên dự án: thiết kế thi công quán sữa đậu nành Mix

Chủ đầu tư: anh Thắng

Địa chỉ: 68 Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM

KIẾN TRÚC CỘNG giới thiệu dự án thiết kế thi công nội thất quán sữa đậu nành Mix

Khảo sát hiện trạng quán sữa đậu nành của anh Thắng

Hiện trạng quán sữa đậu nành Mix của anh Thắng tại quận 1, TP.HCM

Hiện trạng quán sữa đậu nành Mix của anh Thắng tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Hình ảnh thiết kế 3D nội thất quán sữa đậu nành Mix

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix của anh Thắng tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix của anh Thắng tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Hình ảnh thi công nội thất quán sữa đậu nành Mix


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM


Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Thiết kế nội thất quán sữa đậu nành Mix tại quận 1, TP.HCM

Các dự án liên quan

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT KIẾN TRÚC CỘNG

Hotline 24/24: 0333 088 889 (Zalo)       Email: info@kientruccong.com


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện0398.470.080